Home

Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys is opgericht met het doel het creëren van een ontmoetingsplek voor verschillende groepen, met name voor ouderen. Een belangrijk onderdeel van haar activiteiten is het aanbieden aan bewoners van Grotenhuys en buurtbewoners van de dagelijkse warme maaltijd die samen genuttigd kan worden.

Ook is er iedere morgen de mogelijkheid om gezamenlijk koffie te drinken en stelt de Stichting anderen in de gelegenheid om op Grotenhuys andere activiteiten te ontplooien zoals bingo- en spelletjesavonden en creatief bezig te zijn met de bewoners.

Kortom, de vrijwilligers van de Stichting willen op Grotenhuys een gezellige ontmoetingsruimte maken waar ieder zich thuis voelt en bezigheid en aanspraak vindt.

Visits: 14717